Jira hinnangud

Rolli hinnangud...

Jira litsentsiteave

Jira v8.13.10

Autoriõigus © 2002 - 2021 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Selle toote kasutamine on allutatud Atlassian End User Agreement tingimustele, kui pole teisiti öeldud.

See toode sisaldab tarkvara, mille on välja töötanud Apache Software Foundation.

See toode sisaldab samuti järgmisi teeke, mis on kaetud GNU LGPL litsentsiga:

See toode sisaldab ka kolmandate osapoolte poolt kirjutatud koodi.

Täpsemad detailid selles tootes kasutatud nende ja muude kolmandate osapoolte koodi kohta, kaasaarvatud autoriõiguse ja litsentsimise märkmed, on saadaval Jira paigalduskataloogi alamkataloogis "licenses".

Jira lisamoodulite litsentsiteave

JIRA Service Desk Application v4.13.10

Copyright © 2002 – 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Selle plugina kasutamise suhtes kehtivad Atlassiani lõppkasutaja lepingu tingimused, välja arvatud juhul, kui selles ei ole märgitud teisiti.

Plugin sisaldab ettevõtte Apache Software Foundation arendatud tarkvara.

See lisamoodul sisaldab järgmisi teeke, mis on kaetud GNU LGPL litsentsiga:

See lisamoodul sisaldab samuti teiste kolmandate osapoolte kirjutatud koodi.

Täpsemad detailid selles lisamoodulis kasutatud nende ja muude kolmandate osapoolte koodi kohta, kaasaarvatud autoriõiguse ja litsentsimise märkmed, on saadaval lisamooduli sees alamkataloogis "licenses".

Jira Agile v8.13.10

Autoriõigus © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Selle lisamooduli kasutamine vastab Atlassian End User Agreement tingimustele, kui pole teisiti öeldud.

See lisamoodul sisaldab Apache Software Foundation poolt välja töötatud tarkvara.

See lisamoodul sisaldab samuti teiste kolmandate osapoolte kirjutatud koodi.

Täpsemad detailid selles lisamoodulis kasutatud nende ja muude kolmandate osapoolte koodi kohta, kaasaarvatud autoriõiguse ja litsentsimise märkmed, on saadaval lisamooduli sees alamkataloogis "licenses".